język polski jazyk český

Kupię rozkłady SRJP

Hurtownia Artykułów Ściernych
Wyszukiwarka
Linie kolejowe w Polsce (PLK)
Linie kolejowe w Polsce (PMP-PW)
Przegląd tuneli w Polsce
Kolejowe przejścia graniczne
Linie kolejowe w Czechach (SŽDC)
Przegląd tuneli w Czechach
Spis Kolei
Ograniczenia w ruchu kolejowym w Czechach
Kalendarz
Dziś jest 24 lutego 2017 roku
Likwidacja
2005 Kraków Płaszów - Kraków Wisła (PKP)


22 Tomaszów Mazowiecki - Radom
Otwarcie ruchu
1943 Tomaszów Mazowiecki - Brzustów (DRG) • 1948.05.09 Brzustów - Drzewica (PKP) • 1949.01.09 Drzewica - Radom (PKP)
Elektryfikacja
1975.12.30 Tomaszów Mazowiecki - Radzice (PKP) • 1976.05.29 Radzice - Radom (PKP)
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie  
0.00st163 Tomaszów Mazowiecki (TM)2553  
3.57po162Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi
~5.85po172Ciebłowice
10.76po+mij173Brzustów (Br)
15.97po173Antoniów
20.03st177Dęba Opoczyńska
25.71podg189 Radzice Rd1 (Rd1)574  
28.42stt176 Radzice (Rd)573  
30.12po173Radzice
35.99st171Drzewica (Dr)
~37.40gw-granica województwa
39.08po182Bieliny Opoczyńskie
44.12po195Zygmuntów
46.94po193Smogorzów Przysuski
51.40st198Przysucha (Pr)
56.00po191Skrzynno
60.39st174Wieniawa
66.82po166Podbór
70.57po178Chronów
75.37st195 Wolanów (Wn)576  
78.57po195Kończyce Radomskie
80.84stt201Radom Krychnowice (Kr)
82.74po200Radom Potkanów
85.76podg173 Radom Zachodni8  
88.61st166 Radom (Rr)826  


Tę stronę ostatnio aktualizowano 2016.06.19 o 13:00

Legenda
Oznaczenia:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- tunel kolejowy
- miejsce historyczne
- węzeł lub odejście torów
- ex węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
- ex stacja styczna (powiązana)
- plan schematyczny stacji

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Obiekty: (kolor ikony)
istniejące - czynne, istniejące - nieczynne, istniejące - nieprzejezdne, nieistniejące - rozebrane

Kilometraż:
kursywa kilometr przybliżony (dokładność do 10 metrów)
podkreślony kilometr przeliczony do obecnego kilometrowania (w okresie istnienia posterunku obowiązywał inny niż obecnie kilometraż)


Oznaczenia literowe państw:
AT - Austria
BY - Białoruś
CZ - Czechy
DE - Niemcy
LT - Litwa
PL - Polska
RU - Związek Sowiecki
SK - Słowacja
UA - Ukraina
Rodzaj punktu:
b/dbrak danych
bszbocznica szlakowa
dgpdawna granica państwa
gpgranica państwa
gr.gruntugranica gruntu
gwgranica województwa
kopszyb kopalni
ktkoniec toru
linkkierunek linii
ładładownia
mhmiejsce historyczne
mijmijanka
mij+ładmijanka+ładownia
mij+podgmijanka+posterunek odgałęźny
p.przeład.punkt przeładunkowy
pbposterunek bocznicowy
peposterunek odstępowy
pe+ładpost.odstępowy+ładownia
pe+posłposterunek odstępowy+posterunek osłonny
poprzystanek osobowy
po+bszprzystanek osobowy+bocznica szlakowa
po+ładprzystanek osobowy+ładownia
po+mijprzystanek osobowy+mijanka
po+mij+ładprzystanek osobowy+mijanka+ładownia
po+pbprzystanek osobowy+post.bocznicowy
po+pb+ładprzystanek osobowy+post.bocznicowy+ładownia
po+peprzystanek osobowy+post.odstępowy
po+pe+ładprzystanek osobowy+post.odstępowy+ładownia
po+podgprzystanek osobowy+post.odgałęźny
po+podg+ładprzystanek osobowy+post.odgałęźny+ładownia
po+podg+mijprzystanek osobowy+post.odgałęźny+mijanka
po+podtprzystanek osobowy+post.odgałęźny
po+podt+ładprzystanek osobowy+post.odgałęźny+ładownia
po+sttprzystanek osobowy+stacja towarowa
podgposterunek odgałęźny
podg+ładposterunek odgałęźny+ładownia
podg+mijposterunek odgałęźny+mijanka
podtposterunek odgałęźny
podt+ładposterunek odgałęźny+ładownia
podt+pbpost.odgałęźny+post.bocznicowy
posłposterunek osłonny
posł+ładposterunek osłonny+ładownia
psprzystanek służbowy
ptfpunkt taryfowy
pzposterunek zwrotniczy
rozjrozjazd
ststacja
sthstacja handlowa
sttstacja towarowa
stzstacja zakładowa
tuneltunel
zkzmiana kilometrowania
zpzbiornik podsadzkowy
zzstyk systemów zasilania

ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.com • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 5 (5822621 / 20271 / 1201 / 1369 / 4253.19)